Nauka języków cz. 13

Z każdym nowym językiem, którego się człowiek w ten sposób uczy, rozszerza się jego językowy widnokrąg, ale świadomość językowa niekoniecznie się pogłębia. Służba hotelowa, która nieraz mówi równocześnie kilku językami, przedstawia dla właściciela hotelu większą wartość, ale przez to nie staje się lepszą i jej poziom umysłowy przez to nie wznosi się wyżej. Jedyna korzyść, […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 12

Dlatego użył krótszego sposobu, celem wyuczenia syna języka łacińskiego. Od chwili, kiedy chłopiec zaczął mówić, oddał go pod opiekę Niemca, który w wiele lat potem zmarł jako sławny lekarz we Francy i. Nie umiał on po francusku, za to znał doskonale język łaciński. Ten zajmował się ustawicznie młodym Montaignem, w razie jego nieobecności miał chłopiec […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 11

Uczenie się języka przez wprawę polega na tym, że świadome zrazu kojarzenie przez częste powtarzanie zamienia się na nieświadome. Skutek jest tym pewniejszy, jeżeli ucząca się jednostka na pewien czas opuszcza atmosferę ojczystego języka i przechodzi w atmosferę obcego, który opanowuje jej umysł. W krajach Korony Austriackiej istniał zwyczaj, że, gdzie obok siebie były w […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 10

Języka obcego można, podobnie jak ojczystego, nauczyć się przez proste przysłuchiwanie się, przez wprawę. Grecy ten sposób nazywali nauką za pomocą bezmyślnego wprawiania się (logos tribe). Tak uczą się języków obcych małe dzieci od bon, tak się też uczą dorośli, wsłuchując się i próbując mówić, tak się też uczy obecnie w szkołach na najniższym stopniu. […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 9

Cudzoziemiec, przyjechawszy do obcego miasta, spieszy obejrzeć jego osobliwości, których nie zna niejeden stały mieszkaniec tegoż miasta. Nauka anatomii rozwinęła się nie przez badanie własnego ciała, ale przez krajanie obcych ciał. Uczeń, uczący się poznawać budowę języka na języku ojczystym, nie potrzebuje się uczyć czegoś nowego, jak raczej musi inaczej nauczyć się tego, co już […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 8

Przejdźmy do poznawania języka. Język ojczysty nie jest wprawdzie przyrodzonym, ale uczy się go człowiek stosunkowo bez wielkiego trudu. Bodźcem nauki jest potrzeba, a środkiem naśladowanie. Dziecko odczuwa bardzo rychło, że przez używanie znaków umownych na wyrażenie pojęć łatwiej dochodzi do porozumienia, niż przez inne sposoby. Człowiek tyle się uczy języka, ile go potrzebuje. Ludzie, […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 7

Od czasu ostatniego ogłoszenia przepisów ortograficznych przez Akademię nagromadziło się wiele wątpliwości, które domagają się załatwienia. Dzięki wybujałemu indywidualizmowi polskiemu ortografia polska nie jest jednolitą. Na ogół zgoda ortograficzna zachodzi między W. Księstwem Poznańskiem a Galicją, natomiast Królestwo ma przeważnie odrębną pisownię. Wobec jednolitości języka polskiego zaprowadzenie jednolitej pisowni nie powinno przedstawiać wielkich trudności. Chwiejność […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 6

Rozróżnia się pisownię fonetyczną, polegającą na zasadzie, że tak się pisze, jak wymawia, i etymologiczną, która powstaje przez to, że język mówiony się zmienia, a sposób wyrażania go pismem zostaje ten sam, jakim był dawniej. Pisownia fonetyczna zamienia się z czasem na etymologiczną, jeżeli nie dostraja się w czasie do rozwoju języka. Od szkół wychowawczych […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 5

Nie miały one znaków na wyrażenie pojedynczych głosek, lecz wyrażały kompleksy głosek, czyli zgłoski albo sylaby. Tak pisali starożytni Indowie. Była to grafika nadzwyczaj ciężka i niewygodna, bo np. do płynnego czytania po sanskrycku potrzebną jest znajomość do 2000 znaków. Stąd umiejętność czytania i pisania, którą u nas pozyskuje w krótkim czasie kilkoletnie dziecko, wymagała […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 4

Czytanie i pisanie jest właściwie tylko środkiem prowadzącym do celu, zręcznością. Mechaniczne traktowanie czytania i pisania jako zręczności, bez utrzymywania związku z treścią, robi między techniką tej nauki a rozumieniem treści głęboki przedział. Są ludzie, którym technika czytania tyle sprawia trudności i tak dalece skupia w sobie ich uwagę, że czytając nie rozumieją treści. Chcąc […]
Kategoria: Nauczanie