Nauka historii i geografii a technika powtarzania

Bardzo wiele sposobności do powtarzania z odmiennego stanowiska daje nauka historii. Przez wyjęcie ze znanych historycznych szeregów faktów o wspólnym znaczeniu i przez zestawienie ich w prawowitym porządku powstają nowe grupy. Takimi tematami do powtarzań historycznych są: historią Sycylii w starożytności, w wiekach średnich i nowszych, wojny domowe, wojny religijne, kwestia wschodnia tj. antagonizm między […]
Kategoria: Nauczanie

Co można osiągnąć przez powtarzanie

A teraz zdajmy sobie z tego sprawę, co się właściwie przez takie powtarzanie osiąga? Powtarzanie wiąże luźne wyobrażenia w szeregi. Wyobrażenie, stojące poza szeregiem, albo ginie bardzo szybko, albo zostaje w umyśle tylko tak długo, póki trwa podrażnienie interesu. Dopiero wiedza zaszeregowana daje pewną rękojmię trwałości. Możliwość reprodukowania zależy w znacznej części od tego, czy […]
Kategoria: Nauczanie

Technika powtarzania na przykładzie

Powtarzanie wyjaśnimy na przykładzie. Dajmy na to, że powtarzamy, albo, jeżeli to zechcemy inaczej nazwać, wprawiamy albo ćwiczymy trzecią koniugację łacińską. Postępowanie musi wywołać bezwzględną pewność w obchodzeniu się z formami, tak że uczeń równocześnie z usłyszeniem polskiej formy może powiedzieć odpowiednią formę łacińską. Nakazujemy więc uwagę. Zapowiadamy: przekoniugujemy słowo vinco zwyciężam, po polsku i […]
Kategoria: Nauczanie

Zalety techniki powtarzania

Ciągłe powtarzanie utrzymuje prezencję wiedzy, chociaż może tylko w wycieńczonym zestawieniu faktów, dat, twierdzeń albo nomenklatury. Wielka korzyść powstaje, jeżeli się w nauce historii każe zestawić co lekcję w chronologicznym porządku najważniejsze fakty lub daty historyczne, w geografii każe wymienić wszystkie geograficzne nazwy, wchodzące w dotychczasowy zakres nauki, w matematyce twierdzenia, w nauce przyrody każe […]
Kategoria: Nauczanie

Powtarzanie w szkole

Jeżeli skargi na przeciążenie młodzieży nauką są uzasadnione, to powstają one w znacznej części przez to, że nauczyciel nie prowadzi stale powtarzania, ale pozostawia troskę o utrwalenie wiedzy uczniom. Uczniowie ratują się przed generalnymi powtarzaniami, zwłaszcza jeżeli praktyka dydaktyczna robi z nich zarazem egzamin, w niemoralny sposób. Kiedy nauczyciel zapowie powtarzanie, ławy szkolne się opróżniają, […]
Kategoria: Nauczanie

Ćwiczenie jako rodzaj powtarzania

Innym rodzajem powtarzania jest wprawianie albo ćwiczenie. Jest wiele materiału naukowego, który uczeń musi zupełnie mechanicznie, prawie bez świadomości, reprodukować. W tym celu odnośny materiał nauczyciel powtarza tak często, że pamiętanie zrazu logiczne zamienia się na mechaniczne. Że dwa razy dwa daje cztery, do tego uczeń zrazu dochodzi przez myślenie, ale przez ciągłe powtarzanie tego […]
Kategoria: Nauczanie

Uczenie się na pamięć

Na uczenie się na pamięć zwracano szczególniejszą uwagę w starożytności. Uderza nas, że utwory poetów łacińskich przepełnione są reminiscencjami z wszystkich możliwych poprzedników. Nie mamy tu do czynienia z plagiatem w nowszym rozumieniu, lecz są to cytaty z pamięci, dowodzące, jak wiele w szkołach rzymskich uczono się na pamięć. Tak samo pamięciową była nauka w […]
Kategoria: Nauczanie

Czym jest powtarzanie podczas nauki?

Różnica między nauką zawodową a wychowawczą polega między innymi na tym, że podczas gdy kształcenie zawodowe, mające do czynienia ze starszą młodzieżą, daje wiedzę, nie troszcząc się o dalsze jej losy, kształcenie wychowawcze stara się o to, aby podana wiedza stała się duchową własnością ucznia. W nauce wychowawczej nauczyciel niejako za wiedzę odpowiada, jej pilnuje […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka przedstawiająca cz. 6

Zdarza się nieraz, że nauczyciele z jakiegoś indywidualnego fałszywego upodobania robią jakieś semazjologiczne różnice w użyciu wyrazów, których w języku niema, i przeprowadzają je z pedantyczną konsekwencją. Często mają także swoje ulubione formy, których z lubością używają n. p. znaliśmy nauczyciela, który, doszedłszy do przekonania, że trzeba mówić mieszać, mieszkać, wysilał się przesadnie, aby wymawiać […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka przedstawiająca cz. 5

Co do wyszukania materiału dla wykładu, to nie wystarcza gromadzenie go tylko ze względu na treść, lecz trzeba go dobrać także ze względu na uczniów. Nie każdy bowiem materiał należący do przedmiotu nadaje się do wykładu także ze względu na materiał uczniowski. Trzeba więc sobie odpowiedzieć przy obmyśleniu wykładu na następujące pytanie: co może uczeń […]
Kategoria: Nauczanie