Nauka przedstawiająca cz. 6

Zdarza się nieraz, że nauczyciele z jakiegoś indywidualnego fałszywego upodobania robią jakieś semazjologiczne różnice w użyciu wyrazów, których w języku niema, i przeprowadzają je z pedantyczną konsekwencją. Często mają także swoje ulubione formy, których z lubością używają n. p. znaliśmy nauczyciela, który, doszedłszy do przekonania, że trzeba mówić mieszać, mieszkać, wysilał się przesadnie, aby wymawiać […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka przedstawiająca cz. 5

Co do wyszukania materiału dla wykładu, to nie wystarcza gromadzenie go tylko ze względu na treść, lecz trzeba go dobrać także ze względu na uczniów. Nie każdy bowiem materiał należący do przedmiotu nadaje się do wykładu także ze względu na materiał uczniowski. Trzeba więc sobie odpowiedzieć przy obmyśleniu wykładu na następujące pytanie: co może uczeń […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka przedstawiająca cz. 4

Jakim powinno być opowiadanie, nie łatwo określić konkretnymi przepisami. W każdym razie korzystną rzeczą jest sobie uprzytomnić, że inne warunki powinno mieć opowiadanie obliczone tylko na zajęcie słuchaczów, a inne opowiadanie w celu kształcenia. Opowiadanie dydaktyczne musi uwzględniać poziom umysłowy młodzieży, ale nie powinno schlebiać upodobaniom młodocianego wieku. Jego zadaniem jest nie tylko sprawiać przyjemność […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka przedstawiająca cz. 3

Większą daleko trudność sprawia nauka opisowa odbywająca się bez podkładki opisywanego przedmiotu, zwłaszcza w nauce geografii. Chodzi o to, aby nauka opisowa zbudowała pomost między obrazem znajdującym się w umyśle nauczyciela a wyobrażeniami młodzieży. Że obraz, który ma w umyśle nauczyciel, nierówno przejdzie na mocy opisu w umysły słuchaczów, tego się można a priori spodziewać. […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka przedstawiająca cz. 2

Skoro przez naukę objaśniającą, albo przez powtórzenie, grunt apercepcyjny jest przygotowany, rozpoczyna się właściwa nauka przedstawiająca. Pewną część wiedzy, która ma być przedmiotem nauki przedstawiającej, można uzmysłowić czyli pokazać, nauka więc przedstawiająca staje się pokazującą. To, co można widzieć zamiast tylko słyszeć, albo co można widzieć i słyszeć zamiast tylko słyszeć, trzeba się starać widzieć […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka przedstawiająca cz. 1

Przez naukę objaśniającą uczeń uzupełnia i zgłębia wiedzę, którą ma z doświadczenia albo z poprzedzającej nauki, przez naukę przedstawiającą rozszerza wiedzę, czyli zyskuje nową. Ścisłego odgraniczenia między tymi dwoma rodzajami nauki nie można naturalnie przeprowadzić, bo metoda objaśniająca przechodzi często w przedstawiającą, odwrotnie przedstawiająca na objaśniającą się odwołuje. Nauka przedstawiająca odpowiada poważnie drugiemu stopniowi formalnemu. […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 38

Zrozumienia gramatycznej budowy, jak o tym poprzednio była mowa, nauka języka ojczystego dać nie może. Za to łatwiej w tej nauce dać zrozumienie historycznego rozwoju języka. Wszelkie etymologie, wszelkie semazjologiczne spostrzeżenia, mają dla uczniów niezmierny urok, bo im odkrywają tajniki, obok których przechodzili bez zwrócenia na nie uwagi. Uczeń z wdzięcznością przyjmie n. p. wytłumaczenie […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 37

Tak się wyrabia tzw. arystokracja umysłowa, arystokracja inteligencji. Grecy mieli wyraz banausos, który właściwie oznaczał rękodzielnika, żyjącego z pracy rąk, a w dalszym znaczeniu wszelkie niskie, podłe, przebiegłe, ciasne, pyszałkowate, filisterskie usposobienie. Leży w tym wyrażeniu poczucie, od którego nowsze czasy już się po części uwolniły, że wszelkie zatrudnienie, którego celem jest materialny zysk, upadla […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 36

Starożytność przedstawia nam się jako coś zamkniętego, skończonego, doskonałego, na którym możemy studiować przyczyny i skutki. Dla tego powołujemy się na nią tak chętnie. Nowe pojęcia, odkrycia, wynalazki, chrzcimy nazwami starożytnymi, bo uważamy je za najlepsze polecenie nowoczesnych pomysłów. Botanik polski, odkrywszy pod mikroskopem jakiś miniaturowy twór botaniczny, nie spoczął, aż znalazł dla niego nazwę […]
Kategoria: Nauczanie

Nauka języków cz. 35

Pozostaje jeszcze do omówienia czwarty motyw tj. historyczny. Kształcenie na starożytnych językach ma umotywowanie w przeszłości i historii naszej kultury. Wyższa kultura nasza spoczywa na chrześcijańskiej, chrześcijańska na rzymskiej, rzymska na greckiej. Obok tej tradycjonalnej kultury wyrobiła się pod wpływem wieku oświecenia druga kultura nowożytna, nie tylko nie utrzymująca związku ze starożytnością, ale nawet nieraz […]
Kategoria: Nauczanie