Jednostki czasu długości i prędkości

Jako jednostek czasu i długości fizycy dzisiejsi używają przeważnie tak zwanej średniej sekundy słonecznej i centymetra. Średnia sekunda jest to część minuty czyli część godziny czyli część średniej doby słonecznej, t. j. doby, którą, wskazuje zwykle nasze zegary. Centymetr jest to jedna setna część tak zwanego metra normalnego, za który uważamy odległość pomiędzy dwiema kreskami na sztabie platynowej, przechowywanej we francuskim archiwum państwowym w Paryżu; odległość tę bierze się przy temperaturze 0 stopnia Celsiusa. Obwód południka ziemskiego równa się 40 milionom metrów a zatem metr jest 1/40 milionową częścią południka ziemskiego.

Jednostką pola czyli powierzchni jest dla fizyków centymetr kwadratowy czyli pole kwadratu, którego bok równa się jednemu centymetrowi. Jednostką objętości jest centymetr sześcienny czyli objętość sześcianu, którego krawędź równa się jednemu centymetrowi. W myśl tej samej zasady jednostką prędkości będzie prędkość, którą posiada ciało, gdy ruchem jednostajnym przebywa długość jednej sekundy. Tym sposobem z pomiędzy rozmaitych wyrażeń, które przytoczyliśmy dla określenia prędkości naszego pociągu, fizyk wybierze wyrażenie 1,200 centymetrów na sekundę.