Jednostki zasadnicze i jednostki pochodne

Jednostki pola i objętości utworzyliśmy przy pomocy jednostki długości; jednostkę prędkości utworzyliśmy przy pomocy jednostki długości i jednostki czasu. Jednostki, do których utworzenia użyto tych jednostek, nazywamy jednostkami pochodnymi w przeciwieństwie do jednostek zasadniczych, przy których pomocy tworzymy owe jednostki pochodne. Jednostki długości i czasu są dla nas jednostkami zasadniczymi; jednostki pola, objętości i prędkości są jednostkami pochodnymi.

Przy posługiwaniu się jednostkami pochodnymi ważną jest rzeczą zdawać sobie jasno sprawę ze sposobem, w jaki powstały one z jednostek zasadniczych. W tym celu dogodnie jest oznaczać jednostki pochodne pewnymi symbolami, które by przypominały działania rachunkowe, jakie wykonywaliśmy nad jednostkami zasadniczymi przy otrzymywaniu jednostek pochodnych. Chcąc zmierzyć pewne dane pole, t. j. chcąc otrzymać liczbę zawierających się w nimi jednostek pola, mnożymy liczbę jednostek długości, zawierających się w jednym wymiarze pola, przez liczbę jednostek długości, zawierających się w drugim wymiarze tegoż pola. Przez skrócenie mówimy, że dla otrzymania pola należy pomnożyć długość przez długość. W całkiem podobny sposób dla otrzymania objętości mnożymy długość przez długość i jeszcze raz przez długość. Wychodząc z tej samej zasady, dla otrzymania prędkości należy podzielić długość przez czas.