Edukacja Archive

Przedmioty naukowe w ogólności cz. 28

Określenie zaś to nie może wyjść od nich samych, bo nie można się po nich spodziewać spokojnej rozwagi w tym względzie, lecz od dydaktyki. Spytajmy się uczonego geografa lub przyrodnika, w jaki sposób z umiejętności geograficznej lub przyrodniczej wypada przykroić umiejętność szkolną, z pewnością wymagania postawi tak wysokie, że urzeczywistnienie ich będzie niemożliwe. Zapomina bowiem
Category: Edukacja

Przedmioty naukowe w ogólności cz. 27

Cel jego nauki jest prawie ten sam, co w szkołach niemieckich, ale to, co młodzież polska w jego nauce daje i dać może, jest znacznie słabsze. Tematy wypracowań niemieckich są bardzo szumne, ale wypracowania same nieraz prawie niemożliwe do poprawienia. Słowem język niemiecki jest dla młodzieży polskiej językiem drugim, a traktuje się go nieomal jako
Category: Edukacja

Przedmioty naukowe w ogólności cz. 26

O ile powaga filologii została uszczuplona, o tyle wzrósł pod upodobaniem nowszej kultury wpływ innych umiejętności. Zwrot ku idei narodowościowej, który wywołał prawie u wszystkich narodów w naszych czasach fatalny w skutkach szowinizm, podniósł znaczenie nauki języka ojczystego. Za tym poszło, że suma pracy, którą nowoczesne wykształcenie wkłada w naukę języka ojczystego jest bardzo znaczna.
Category: Edukacja

Przedmioty naukowe w ogólności cz. 25

O ilości wiedzy, którą ma dawać nauka wychowawcza, stanowi dydaktyka. Dla dydaktyki zaś w tej mierze miarodajną jest kultura. Dydaktyka odczuwa jej zmiany, lecz z natury rzeczy wypada, że działanie jej jest zawsze powolniejsze, ponieważ nie może pierwszych lepszych drgań kultury uważać za objaw ogólny i obowiązujący, lecz musi odczekać stałych i pewnych jej zwrotów.
Category: Edukacja

Przedmioty naukowe w ogólności cz. 24

Dlatego może lepiej będzie porzucić powyżej wymienione klasyfikacje, a trzymać się podziału Willmanna, który rozróżnia przedmioty podług tego, jak historycznie powstając i rozwijając się, z kolei wchodziły w zakres wykształcenia. Za fundamentalne, a więc podstawne, uważa te przedmioty, których uczono i uczono się od najdawniejszych czasów. Nazywa je także szkolnymi albo formalnymi, ponieważ przyczyniają się
Category: Edukacja

Przedmioty naukowe w ogólności cz. 23

Podług Herbarta w Zarysie pedagogicznych wykładów wyobrażenia umysłowe mają swe źródło albo w obcowaniu albo doświadczeniu. Obcowanie daje nam grupę przedmiotów, którą nazywa historyczną, z nią łączy naukę języków, która w jego systemie jest tylko czymś pomocniczym jako nauka znaków. Doświadczenie daje grupę przyrodniczą, z którą Herbart łączy naukę matematyki. Podobnie uczeń jego Ziller tworzy
Category: Edukacja

Przedmioty naukowe w ogólności cz. 22

Z tego punktu widzenia byłoby bardzo ponętną rzeczą podzielić przedmioty na materialne i formalne, gdyby taki podział, ściśle biorąc, był możliwy. Właściwie bowiem każdego przedmiotu uczy się dlatego, że materialnie jest ważnym albo potrzebnym, ale każdy ma także swoją formalną siłę. Języka łacińskiego nie uczymy się tylko dlatego, aby go wyzyskać dla formalnego kształcenia, z
Category: Edukacja

Przedmioty naukowe w ogólności cz. 21

Ogólne wiadomości z prawa i medycyny są zresztą wiedzą tego rodzaju, że budzą największy interes wtedy, kiedy są potrzebne t. j. znajdują równocześnie praktyczne zastosowanie. Człowiek bez wykształcenia ma nieraz bardzo dobre wiadomości prawnicze, a zyskał je nie z teoretycznego pouczenia, lecz ponieważ musiał często prowadzić procesy. Te same wiadomości nie znajdują oddźwięku w umysłach
Category: Edukacja

Przedmioty naukowe w ogólności cz. 20

Tym samem prawem trzeba by uczyć ginekologii, bo każdy człowiek może zostać rodzicem i potrzebować wiedzy ginekologicznej. Że ktoś popełni błąd pod względem prawniczym albo w podaniu do władzy albo dopuści się wykroczenia przeciwko zasadom higieny, za to nie jest odpowiedzialnym wykształcenie. Obowiązek zapoznania się z najważniejszymi zasadami prawa i medycyny spada przede wszystkim na
Category: Edukacja

Przedmioty naukowe w ogólności cz. 19

Najpotrzebniejsze ogólne pojęcia z umiejętności dwóch innych wydziałów uniwersyteckich t. j. prawa i medycyny nauka wychowawcza także wciąga w swój zakres, łącząc je jako przygodne pouczenia z nauką historii, geografii i nauk przyrodniczych, lub przyczepiając je gdzie bądź. Od pewnego czasu odzywają się głosy, aby w miejsce dorywczych pouczeń z dziedziny prawa i medycyny zaprowadzić
Category: Edukacja