Kierunek prędkości

W każdym ruchu rozróżniamy kierunek, w którym ruch się odbywa. Kierunek ruchu nazywamy niekiedy – kierunkiem prędkości. Powiadamy, że prędkość ciała nie zmienia kierunku, jeżeli ciało porusza się po linii prostej, nie cofając się. W każdym innym wypadku mówimy, że prędkość zmienia swój kierunek, (idy idę przed siebie po prostoliniowej ścieżce, prędkość mojego ruchu zachowuje kierunek niezmienny; natomiast gdy chodzę po pokoju dokoła stołu, prędkość zmienia kierunek swój co chwila. Prędkość pociągu, biegnącego po prostoliniowym torze, jest zawsze stała co do kierunku, chociaż może być zmienna co do wielkości, ale prędkość tłoka w walcu lokomotywy ma kierunek zmienny, gdyż tłok ten, chociaż porusza się po linii prostej, posuwa się raz naprzód, raz wstecz, a więc cofa się. Pociąg, biegnący po łuku, koń, chodzący w kieracie, posiadają prędkość zmienną co do kierunku, chociaż może ona być stała co do wielkości.

Uwzględniając w prędkości nie tylko jej wielkość, ale także i kierunek, otrzymamy następujące 4 kombinacje:

  1. Prędkość niezmienna co do wielkości i co do kierunku. Taką jest np. prędkość pociągu, biegnącego po prostoliniowym torze i przebywającego 12 metrów na sekundę.
  2. Prędkość niezmienna co do wielkości, lecz zmieniająca swój kierunek. Przykład: prędkość pociągu, biegnącego po łuku i przebywającego 12 metrów na sekundę.
  3. Prędkość niezmienna co do kierunku, lecz zmienna co do wielkości. Przykład: prędkość pociągu, który zwalnia biegu na torze prostoliniowym.
  4. Prędkość zmienna i co do kierunku i co do wielkości. Przykład: prędkość pociągu, który zwalnia biegu na luku.

Zauważmy tu nawiasowo, że w pierwszym z tych przypadków prędkość nie ulega żadnej w ogóle zmianie, zaś w trzech pozostałych przypadkach zmienia się. Przekonamy się niebawem, że rodzaj ruchu, jaki mamy w przypadku 1, różni się znacząco od rodzaju ruchu, jaki występuje w przypadkach 2, 3 i 4.