Nauka języków cz. 1

Omówiwszy w poprzedzającym paragrafie system przedmiotów naukowych, przejdźmy teraz do poszczególnych jego części. Rozpoczynamy przegląd od nauki języków. Z wieku i urzędu należy się im to pierwsze miejsce, z wieku, ponieważ są najstarszym przedmiotem szkolnym, z urzędu, ponieważ pół czasu przeznaczonego na kształcenie im się poświęca. Nauka języków tak dalece opanowała szkołę, że jest od niej nieoddzielną. Nawet w szkołach ściśle zawodowych uważa się ją za niezbędną i wyznacza się jej mniej lub więcej wpływowe stanowisko. Willmann mówi: począwszy od wiejskiej szkółki aż do szkoły uczonej jest język i pismo przedmiotem nauki, znajomość języka i pisma jest miarą wykształcenia. Analfabeci, którzy znają tylko język mówiony, uchodzą za wykluczonych od kultury, znajomość języka ojczystego w mowie i piśmie jest celem wykształcenia pospolitego, znajomość obcych języków stanowi wykształcenie światowe, znajomość starożytnych języków jest cechą wykształcenia uczonego.

Skala nauki w zakresie języka jest ogromnie długa. Od wpajania znajomości języka mówionego posuwa się nauka do języka pisanego, do literatury i do językowej umiejętności. Praca nad poznaniem języka zaczyna się od wychowania piastunki, a kończy w uniwersytecie i akademii.