Nauka języków cz. 13

Z każdym nowym językiem, którego się człowiek w ten sposób uczy, rozszerza się jego językowy widnokrąg, ale świadomość językowa niekoniecznie się pogłębia. Służba hotelowa, która nieraz mówi równocześnie kilku językami, przedstawia dla właściciela hotelu większą wartość, ale przez to nie staje się lepszą i jej poziom umysłowy przez to nie wznosi się wyżej. Jedyna korzyść, jaką uczeń dla swej inteligencji przez naukę języka udzielaną opisanym sposobem odnosi, jest ta, że uczy się dobitniej rozróżniać wyrażenie od pojęcia, czyli że jaśniej rozumie pojęcie. Nauczywszy się np., że koń po francusku znaczy cheval, po angielsku horse, po niemiecku Pferd, odczuwa, że koń jest wspólnym pojęciem, niezależnym od języka, skoro w różnych językach na to pojęcie różne istnieją nazwy. Wiele więcej nad to tego rodzaju nauka językowa nie daje. Dawne więc przysłowie łacińskie, że człowiek tyle wart, ile posiada języków  tylko pod pewnymi warunkami jest prawdziwe tj., jeżeli z zewnętrzną znajomością łączy się wewnętrzne ich zrozumienie.