Nauka języków cz. 15

Świadomość językową, o ile ją zyskał przez znajomość języka ojczystego, musi przerobić, aby zrozumieć język obcy. Chłopiec polski, ucząc się obcego języka, zrazu świadomość językową polską przenosi na język obcy. Skoro się jednakże przekona, że język obcy ma inne prawa wyrażania myśli za pomocą słownych znaków, nie pozostaje mu nic innego, jak opuścić grunt polskiego języka i myśleć w języku obcym. Ale przeskoczywszy niejako na drugi brzeg, teraz dopiero rozumie jaśniej brzeg, na którym do tego czasu stał, czyli zgłębia się jego świadomość językowa w ogólności. Jest to praca umysłowa nie łatwa, ale tym skuteczniejsza dla umysłowego wykształcenia. Tak się tłumaczy bezradność niewprawnych umysłów wobec początkowej nauki każdego języka. Skoro jednak uda się przezwyciężyć pierwsze trudności, uświadomienie językowe postępuje szybko naprzód, zostawiając na całe życie pewne upodobanie do językowych zagadnień.

Udzielanie pomocy uczniom przy tej nauce przez dostrajanie języka ojczystego do obcego powinno być oględnie przeprowadzone, ażeby przez to nie powstała szkoda dla własnego języka. Wykażmy to na przykładzie.