Nauka języków cz. 16

Od pewnego czasu zauważyć można w naszym języku literackim dokonywający się zanik przymiotnika i przysłówka wiele i zastępowanie go przez przymiotnik liczny, który właściwie miał dotąd inne znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że do tego przyczyniła się szkoła. Aby ułatwić uczniom przetłumaczenie wiele ludzi na łacińskie multi homines albo niemieckie viele Menschen, zastępuje się wiele przez liczny i każe tłumaczyć liczni ludzie. Młodzież przyzwyczaja się uważać liczny za synonim wiele i to przyzwyczajenie wnosi w życie. Pod wpływem tego w dobrej myśli popełnianego dostrojenia wiele jest na najlepszej drodze do zniknięcia z literackiej polszczyzny.

Nauka gramatyki może mieć podwójny cel. Ma ona z jednej strony pomagać do używania obcego języka w mowie i piśmie. Nazwijmy ten cel technicznym. Co prawda, nie może być mowy o głębszej nauce języka, jeżeli jej celem nie ma być ustne i piśmienne jego używanie. Zna i prawdziwie rozumie język dopiero ten, który nim włada ustnie i piśmiennie. Ponieważ rozchodzi się przy tym o tworzenie w obcym języku, przeto tę stronę nauki językowej nazywamy także kompozycją.