Nauka języków cz. 19

Ekspozycja znajduje silną podporę w kompozycji. Kto umie komponować, ten prawie nie potrzebuje osobno się uczyć eksponować. Słabe wyniki w ekspozycji tłumaczą się zaniedbaniem kompozycji. Ekspozycja opierająca się na kompozycji doprowadza w końcu do tego, że tłumaczenie staje się niepotrzebne, że uczeń rozumie tekst bez tłumaczenia. Jeżeli uczeń, zaniedbawszy trudniejszą kompozycję, ułatwia sobie nadto ekspozycję, jak to jest zwyczajem w szkołach naszych, przez to, że używa zamiast naturalnych środków pomocniczych tj. słownika i gramatyki, gotowych tłumaczeń, to może najpilniej przez dziesięć lat eksponować z obcego języka a język ten zostanie dla niego prawdziwie obcym. Ekspozycja opierająca się na gotowym tłumaczeniu jest to bezmyślna podróż z Bedekerem w ręku, aby stwierdzić, że to, co Bedeker pisze, zgadza się z rzeczywistością.

Przy nauce języków kształci wszystko, co wchodzi w jej zakres, a więc uczenie się wyrazów, gramatyka, stylistyka, retoryka, wypracowania piśmienne i lektura. Dlatego nauczyciel, który wierzy w skuteczność nauki języków, nie opuszcza lekkomyślnie żadnej jej części.