Nauka języków cz. 2

Nauka języka obejmuje czytanie, grafikę czyli pisanie, ortografię, gramatykę, stylistykę, poetykę i historię literatury. Zakres ten, sam przez się dość obszerny, staje się więcej skomplikowany, jeżeli nie jeden, ale kilka języków równocześnie jest przedmiotem nauki. Grecy byli w tym szczęśliwym położeniu, że się kształcili na jednym języku, nie potrzebując się uczyć nawet języka swych rzymskich zwycięzców. Rzymianie uczyli się już dwóch, a obecnie wobec decentralizacji językowej, która w końcu dziewiętnastego wieku zapanowała, dla człowieka wykształconego znajomość kilku języków jest, jeżeli nie konieczną, to przynajmniej pożądaną.

Wykształcenie językowe zaczyna się od nauki czytania i pisania. Celem tej nauki jest utrwalenie mowy i myśli ludzkiej. Był czas, że wiedzę przekazywało się ustnie bez pomocy pisma, jak obecnie przekazuje się melodie przeważnie przez proste pamiętanie bez pomocy nut, które są tym samem dla tonów, czym pismo dla mowy i myśli. Czas analfabetyzmu trwał bardzo długo, bo jeszcze w epoce dość dalekiego posunięcia w kulturze spotykamy ludzi, którzy, choć zajmowali wysokie stanowiska w społeczeństwie, nie umieli ani czytać ani pisać.