Nauka języków cz. 20

Przez naukę gramatyki prowadzoną wyłącznie w celu egzegetycznym nauka łatwo może popaść w płytkość, która się mści, bo jak dawne przysłowie głosi, gramatyka jest najzjadliwszym zwierzęciem mszczącym się srodze za wyrządzoną sobie krzywdę. W sferze ludzi wykształconych niejedno łatwiej człowiekowi wybaczą, niż błąd gramatyczny. Wykroczenie przeciw gramatyce jest najpewniejszym środkiem ośmieszenia się. Kiedy jeden z pierwszych humanistów niemieckich, Luder, który po powrocie z Włoch wymawiał swoim ziomkom zacofanie i obskurantyzm, ganiąc ich średniowieczną łacinę scholastyczną, zapowiedział na czarnej tablicy uniwersytetu w Lipsku swe humanistyczne wykłady i na trzy pierwsze wykłady pozwolił chodzić bezpłatnie, przez niedopatrzenie dopuścił się błędu gramatycznego w łacińskim ogłoszeniu. W mig pochwycili ten błąd mniemani barbarzyńcy i tak zdyskredytowali humanistycznego mistrza, że musiał opuścić Lipsk i oparł się dopiero w Bazylei. Podobnego losu doczekał się mówca w parlamencie niemieckim, który miał nieszczęście popełnienia gramatycznego błędu w cytacie łacińskim. Słuchacze podnieśli taki hałas, że nie mógł dokończyć swej mowy.