Nauka języków cz. 26

Języki starożytne mają tak gorliwych zwolenników, że ci starają się bronić ich nawet ze stanowiska pożyteczności. Przez to może więcej szkodzą sprawie niż ją popierają, bo w braku słusznych argumentów silą się na sztuczne. Nauka starożytnych języków nie może się już opierać na motywie pożyteczności. Język łaciński od stu lat przestał być językiem uczonych. Chociaż usunięcie łaciny ze stanowiska uczonego porozumienia nie jest korzystne, bo porozumienie się w świecie naukowym zostało przez to tak dalece utrudnione, że co kilka lat pojawiają się usiłowania wytworzenia sztucznego języka międzynarodowego, który by dawną łacinę mógł zastąpić (ostatnią próbą było skonstruowanie języka Esperanto), to jednak z tym faktem trzeba się liczyć. Uczenie się zaś drugiego języka starożytnego t. j. greckiego nigdy nie przedstawiało praktycznych korzyści.

Wszystkie argumenty, jakie ze stanowiska utylitarnego przytaczają zwolennicy starożytnych języków, nie wytrzymują krytyki. Gdybyśmy bowiem chcieli utrzymać naukę języka greckiego i łacińskiego na mocy tego, że wszystkie prawie umiejętności posługują się nomenklaturą z nich zaczerpniętą, to wzgląd ten zewnętrzny nie usprawiedliwiałby uczenia się tak trudnych języków.