Nauka języków cz. 4

Czytanie i pisanie jest właściwie tylko środkiem prowadzącym do celu, zręcznością. Mechaniczne traktowanie czytania i pisania jako zręczności, bez utrzymywania związku z treścią, robi między techniką tej nauki a rozumieniem treści głęboki przedział. Są ludzie, którym technika czytania tyle sprawia trudności i tak dalece skupia w sobie ich uwagę, że czytając nie rozumieją treści. Chcąc więc zrozumieć treść listu, chociaż umieją czytać, muszą sobie list kazać przeczytać. Ażeby temu zmechanizowaniu początkowej nauki zapobiec, stworzono metodę normalnych wyrazów. Polega ona na tym, że nauczyciel rysuje przedmiot stosownie dobrany, omawia go materialnie, pisze wyraz służący do oznaczenia tego przedmiotu i uczy go przez analizowanie czytać i zarazem pisać. Metoda normalnych wyrazów, przypisywana zwykle Voglowi, znaną była, jak się to okazało, już przed nim.

Co się tyczy pisma, to łatwy system pisania, czyli łatwą grafikę, mają narody europejskie, bo prawie każda głoska ma dla siebie osobny znak. Jest to sposób pisania przejęty od Greków i Rzymian. Choć tak prosty, nie był on znanym dawniejszym narodom kulturalnym azjatyckim.