Nauka języków cz. 6

Rozróżnia się pisownię fonetyczną, polegającą na zasadzie, że tak się pisze, jak wymawia, i etymologiczną, która powstaje przez to, że język mówiony się zmienia, a sposób wyrażania go pismem zostaje ten sam, jakim był dawniej. Pisownia fonetyczna zamienia się z czasem na etymologiczną, jeżeli nie dostraja się w czasie do rozwoju języka. Od szkół wychowawczych wymaga się, żeby nauczyły młodzież pisać ortograficznie. Wymaganie znajomości ortografii dla szkoły pospolitej normuje się zwykle w ten sposób, że po ukończeniu jej uczeń powinien umieć pisać bez rażących błędów, dla szkół średnich wymaga się absolutnej pewności ortograficznej. Wykroczenia przeciwko ortografii nie łatwo przebacza się człowiekowi zaliczającemu się do stanu inteligencji. Pisownia jest tym trudniejszą, im więcej jest etymologiczną. Polską pisownię uważa się pospolicie za fonetyczną, tymczasem jest ona raczej etymologiczną, a tym samym nie łatwą.

Pisownię dawniej regulował zwyczaj, obecnie reguluje ją także prawodawstwo ortograficzne. Z tego powodu prawie każdy człowiek starszy kilka razy w życiu swą pisownię musi zmieniać. Władzę prawodawczą co do pisowni sprawuje albo rząd polityczny, albo powaga instytucji naukowej. U nas tę rolę objęła Akademia Umiejętności w Krakowie.