Nauka języków cz. 7

Od czasu ostatniego ogłoszenia przepisów ortograficznych przez Akademię nagromadziło się wiele wątpliwości, które domagają się załatwienia. Dzięki wybujałemu indywidualizmowi polskiemu ortografia polska nie jest jednolitą. Na ogół zgoda ortograficzna zachodzi między W. Księstwem Poznańskiem a Galicją, natomiast Królestwo ma przeważnie odrębną pisownię. Wobec jednolitości języka polskiego zaprowadzenie jednolitej pisowni nie powinno przedstawiać wielkich trudności. Chwiejność pisowni, nieszkodliwa dla dorosłych, jest wprost niekorzystną w kształceniu wychowawczym.

Naukę czytania i pisania nazywamy nauką elementarną albo początkowym wykształceniem. Rzymianie nazywali ją dzieciństwem wykształcenia (studiorum infantia). Jest ona nauką dzieci, w wyjątkowych tylko razach osób starszych. Dlatego jest przykrojoną do poziomu dziecięcych umysłów. Nauka czytania i pisania otwiera dziecku nową sferę myśli, język przestaje być dla niego czymś niepochwytnym, a staje się czymś realnie istniejącym. Jest to dla dziecka pierwsza abstrakcja, pierwsza ściśle umysłowa praca.

Praca nad czytaniem i pisaniem zmusza dziecko do skupienia ducha, reguluje jego myślenie i jest pierwszym etapem, który robi na drodze wykształcenia.