Nauka języków cz. 9

Cudzoziemiec, przyjechawszy do obcego miasta, spieszy obejrzeć jego osobliwości, których nie zna niejeden stały mieszkaniec tegoż miasta. Nauka anatomii rozwinęła się nie przez badanie własnego ciała, ale przez krajanie obcych ciał. Uczeń, uczący się poznawać budowę języka na języku ojczystym, nie potrzebuje się uczyć czegoś nowego, jak raczej musi inaczej nauczyć się tego, co już umie. Jemu język ojczysty nie imponuje, bo się z nim zrósł. Nie odczuwa więc potrzeby głębszego badania go. Stąd bardzo mały interes wzbudza nauka gramatyki języka ojczystego, jeżeli się ogranicza do podawania faktów, znanych uczniowi przez używanie, chyba że te same fakty objaśnia z nowego dla niego stanowiska. Że niereflektującą znajomość można przy nauce języka ojczystego zamienić na reflektujące zrozumienie, tego dowodem naród grecki, który kształcił się tylko na ojczystym języku, a doprowadził jednakże do wcale pokaźnego uświadomienia językowego. Z drugiej strony postęp, jaki filologia zrobiła u Rzymian, którzy kształcili się na języku obcym tj. greckim, dowodzi, że daleko skuteczniejszy materiał dla wykształcenia językowego stanowi język obcy. Właściwe zrozumienie budowy języka daje dopiero nauka obcego języka.