O uzmysławianiu prędkości

Prędkość ciała dogodnie jest czasom uzmysłowić sobie na rysunku, przedstawiając ją w postaci prostoliniowej strzałki, przy czym kierunek strzałki wskazuje kierunek prędkości, a długość strzałki przedstawia w umówionej mierze wartość liczebną tej prędkości. Tak np. jeżeli prędkość jednego metra na sekundę zgodzimy się wyobrażać za pomocą strzałki długiej na 1/2 cm, to prędkość 3 m/sek będziemy musieli przedstawić za pomocą strzałki długiej na 1 cm, prędkość 10 m/sek – za pomocą strzałki długiej na 1,5 cm, prędkość 10 cm/sek – za pomocą strzałki długiej na 1/1 cm. itd.

W przypuszczeniu, że tak jak na mapie geograficznej, u góry rysunku mamy północ, u dołu południe, na prawo wschód, na lewo zachód, i że długość, oznaczona literą V , odpowiada prędkości jednego centymetra na sekundę, dość jest spojrzeć na strzałki, by z nich wywnioskować, że kula 1 porusza się ze wschodu na zachód z prędkością 3 cm/sek, kula 2 porusza się z zachodu na, wschód z prędkością 7 cm/sek, kula 3 – z północy na południe z prędkością 2,5 cm sek, kula 4 z północno-zachodu na południowy-wschód 1,5 cm/sek, i wreszcie kula 5 porusza się z prędkością 1 cm sek z południowego-zachodu na północny-wschód.