Praca niewolnicza i wolna cz. 1

W rozważaniach, które mam podać na tym miejscu, rolę zasadniczą odgrywa tak zw. produkcyjność pracownika, trzeba więc przede wszystkim porozumieć się co do znaczenia tego terminu. Przypuśćmy, że wartość produkcji rocznej pewnego rzemieślnika wynosi 2000 rub., a różne wydatki, związane z produkcją (np. wydatki na materiały surowe, amortyzacja narzędzi, wynajem warsztatu itd.), czynią razem 1000 rub., to powiemy, że produkcyjność tego rzemieślnika jest równa 1000 rub. na rok. Liczba ta wyraża przyrost, który otrzymuje rocznie bogactwo ogólne dzięki pracy rzemieślnika.

Produkcyjnością przeciętną roczną pewnej grupy jednostek nazwiemy stosunek sumy ich produkcyjności rocznych do liczby tych jednostek. Można również mówić o przeciętnej produkcyjności pewnego kraju. Będzie to stosunek produkcyjności wszystkich mieszkańców pracujących do liczby całkowitej ludności kraju.

Gdyby ktoś zapragnął wyznaczyć w jakimkolwiek kraju produkcyjność przeciętną, to niewątpliwie napotkałby w tym przedsięwzięciu trudności ogromne, może nieprzełamane. Przede wszystkim zawsze duża część produkcji nie jest objęta żadną statystyką i nie daje się łatwo ocenić z powodu braku cen rynkowych; należy tu głównie produkcja pracy umysłowej.