Praca niewolnicza i wolna cz. 11

Możemy teraz wygłosić twierdzenie ogólne, że produkcyjność człowieka jest tern większa, im stoi on bliżej ideału pracownika wolnego, i ten naród posiada większą produkcyjność przeciętną, w którym praca wolna ma większą przewagę nad pracę niewolniczą.

Stąd wynika, że jeżeli szkoła ma być poważnym czynnikiem pomyślności kraju, to głównym jej zadaniem powinno być wychowanie pracowników wolnych, czyli pielęgnowanie tych właściwości ludzkich, które stanowią istotę pracownika wolnego.

Wymieniłem cztery główne pobudki, kierujące w pracy człowiekiem wolnym, a mianowicie: żądzę zysku, ambicję, poczucie obowiązku i zamiłowanie. Niewątpliwie najpotężniejszy wpływ na produkcyjność wywiera ostatnia. Zamiłowanie pracy jest także najwybitniejszą cechą, odróżniającą pracownika wolnego od niewolnika.

Oglądanie pięknego obrazu dostarcza widzowi dużej przyjemności, ale z pewnością autor obrazu doznawał podczas pracy daleko większej przyjemności, i dzięki temu właśnie obraz jest piękny. Rozkosz tworzenia jest koniecznym i zasadniczym warunkiem dobroci utworu. Jeżeli malarz pracuje jedynie pod wpływem żądzy zysku lub sławy to z pewnością nie stworzy on dzieła większej wartości, produkcyjność jego będzie mała.