Praca niewolnicza i wolna cz. 15

W tym właśnie tkwią przyczyny naszej słabości, stąd pochodziły niepowodzenia, których nam los nie szczędził, stąd pochodziło, że nie mieliśmy sił do odparcia ciosów, które nam wymierzali nasi wrogowie.

Podniesienie produkcyjności to niezbędny i zasadniczy warunek odmiany losu. Ta prawda powinna przyświecać wszelkim zamiarom naszym; podniesienie produkcyjności powinno być najpierwszym celem usiłowań naszych zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.

W tej pracy najważniejsza rola musi przypaść szkole, gdyż wpływ szkoły w zamierzonym kierunku może być najdonioślejszy. Za swe główne zadanie szkolą powinna uznać wychowanie pracowników wolnych, czyli krzewienie zamiłowania do pracy. Jeżeli szkoła zadanie owo spełni, jeżeli zacznie ona wypuszczać rok rocznie ze swych murów rzesze dzielnych pracowników, którzy stopniowo zajmą przodujące stanowiska na polu pracy narodowej, to fakt ten wywrze na losy naszego kraju wpływ niesłychanie doniosły, wpływ wprost nieobliczalny.

Jakże to uczynić, aby każdy uczeń wynosił ze szkoły zamiłowanie pracy, lub przynajmniej wychodził z przeświadczeniem, zaczerpniętym z własnych doświadczeń, że praca może być przyjemna, i że wtedy właśnie wyniki jej są największe i najlepsze? Odpowiedź na to pytanie daje idea tzw. szkoły pracy.