Praca niewolnicza i wolna cz. 6

Złożył się na to cały szereg doniosłych wynalazków i niezliczona ilość drobnych ulepszeń technicznych, a więc wynalazek nowoczesnej maszyny parowej i kotła parowego, kolei żelaznej i lokomotyw, wynalazki najróżnorodniejszych maszyn warsztatowych, udoskonalenia w górnictwie, nowe sposoby wytapiania żelaza i stali, wynalazek oświetlenia gazowego i wiele, wiele innych.

Nawet dzisiejsi Anglicy, którzy odziedziczyli po przodkach niesłychane bogactwa, utrzymują się na zdobytych stanowiskach tylko kosztem ogromnej pracą czyli dzięki wysokiej produkcyjności. Jest rzeczą oczywistą, że bogactwa ludzkie, żywność, ubranie, domy i t. d. muszą być wciąż, odnawiane, i różne okoliczności wskazują, że cały majątek kraju zostaje odnowiony w ciągu niewielu, najwyżej trzydziestu kilku lat. Znaczy to, że majątek ten zawiera tyle pracy ludzkiej, ile jej wykonywają wszyscy mieszkańcy w ciągu takiego okresu. Można wyciągnąć stąd wniosek, że każda zmiana w produkcyjności przeciętnej odbijają się bardzo prędko na dobrobycie kraju. Gdyby zatem od pewnego dnia produkcyjność angielska stała się równą produkcyjności polskiej, to niewątpliwie po upływie niewielu dziesiątków lat dobrobyt w Anglii znalazły się na tym samym poziomie, co w naszym kraju.