Praca niewolnicza i wolna cz. 7

Dobre urządzenia polityczne, a zatem i potęga polityczna, są równie jak i dobrobyt owocem pracy ludzkiej. A więc następstwem wysokiej produkcyjności przeciętnej, dlatego też widzimy, że kraje o wysokim dobrobycie posiadają wzorowe instytucje. Panuje tam wolność obok bezpieczeństwa i porządku.

Aby organizacja polityczna kraju odpowiadała swemu przeznaczeniu, musi ona przystosowywać się wciąż do ustawicznie zmieniających się warunków, ulegać ciągłej przebudowie, a w tej pracy powinni brać udział nie tylko ci nieliczni ludzie, w których spoczywają rządy, lecz i ogół mieszkańców. Najrozumniejsza reforma przyniesie dobre owoce tylko w takim razie, jeżeli ludność ją rozumie i jej pragnie, zrozumienie zaś potrzeby pewnej zmiany przez ogół wymaga zawsze ogromnego nakładu pracy. Dlatego też można powiedzieć, że ta ustawiczna przebudowa ustroju politycznego jest dziełem całego kraju, a zatem myśl polityczna ludności powinna pracować i kształcić się bez przerwy. Jeżeli w jakim kraju ta praca ustanie, to bardzo prędko pojęcia polityczne się wyradzają, instytucje starzeją i przestają odpowiadać potrzebom. Następstwem takiego stanu rzeczy jest zatamowanie rozwoju, gwałtowne przewroty, pociągające za sobą ogromną ilość cierpień ludzkich, osłabienie, a niekiedy upadek państwa.