Prędkość ruchu jednostajnego

Jeżeli ciało porusza się w taki sposób, że przebywa równe drogi w czasach równych, to ruch taki nazywa się jednostajnym. Tak pp. jeżeli pociąg kolejowy porusza się w taki sposób, że na przebycie każdych 50 metrów drogi zużywa 5 sekund czasu, to ruch takiego pociągu jest jednostajny. Jeżeli piłka toczy się w taki sposób, że na przebycie każdego cala drogi zużywa część sekundy, to ruch takiej piłki jest jednostajnym.

Powiedzieliśmy, że w ruchu jednostajnym ciało w równych czasach przebywa równe drogi. Wynika stąd bezpośrednio, że w każdej jednostce czasu, np. w każdej sekundzie, ciało przebywa w ruchu jednostajnym jedną i tą samą długość. Długość drogi, którą ciało, poruszające się jednostajnie, przebywa w jednostce czasu nazywa się prędkością ruchu jednostajnego; a zatem w ruchu jednostajnym prędkość posiada wielkość stałą.

Liczba, która wyraża tę wielkość, zależy oczywiście od tego, jakich jednostek użyjemy do mierzenia długości i do mierzenia czasu. Dla jednej i tej samej prędkości inną liczbę otrzymamy, mierząc drogę metrami a czas minutami, inną – wyrażając drogę w centymetrach a czas w sekundach, jeszcze inną – posługując się  kilometrami i godzinami itd. Tak np. o jednym i tym samym pociągu, biegnącym jednostajnie, możemy powiedzieć, że posiada prędkość 720 metrów na minutę, albo 1,200 centymetrów na sekundę, albo 43,2 kilometrów na godzinę itd. Widzimy więc, że przy podawaniu liczby, wyrażającej prędkość, rzeczą jest niezbędną wymienić zarówno nazwę jednostki, której użyliśmy do zmierzenia długości, jak i tej, która posłużyła do zmierzenia czasu.