Prędkość w ruchu niejednostajnym cz. 1

Jeżeli ciało porusza sic ruchem jednostajnym, to prędkość tego ciała możemy otrzymać, dzieląc dowolny kawałek przebytej drogi przez czas, zużyty na przebycie tego kawałka. Tak np. dopóki pociąg biegnie jednostajne, to chcąc znaleźć jego prędkość, notujemy liczbę metrów przebytych w ciągu pewnej dowolnej liczby sekund, i podzieliwszy pierwszą liczbę przez drugą, otrzymujemy szukaną prędkość pociągu (wyrażoną w metrach na sekundę). Inaczej mają się rzeczy, gdy ruch jest niejednostajny.

Z chwilą, gdy pociąg zacznie zwalniać (lub przyśpieszać) biegu, nie może już być mowy o jakiejś jednej prędkości, wspólnej dla całego trwania ruchu, ponieważ prędkość pociągu zmienia się ciągle możemy wówczas mówić jedynie o prędkości pociągu w pewnej określonej chwili. Otóż przez prędkość ciała w pewnej określonej chwili rozumiemy drogę, który by przebyło ciało począwszy od owej określonej chwili, poruszało się jednostajnie. Tak np. jeżeli pociąg, który dotąd biegł jednostajnie z prędkością 12 metrów na sekundę, zaczyna od pewnej chwili zwalniać biegu, to prędkością, jego w owej chwili będzie jeszcze po dawnemu 12 m/sek, albowiem gdyby się był, począwszy od owej chwili, poruszał jednostajnie, to w ciągu najbliższej sekundy przebyłby 12 metrów.