Prędkość w ruchu niejednostajnym cz. 2

Chcąc określić prędkość, którą, w pewnej danej chwili posiada ciało, poruszające się niejednostajnie, radzimy sobie w sposób następujący. Niech tym ciałem będzie np. pociąg zwalniający (lub przyśpieszający) biegu. Zauważmy przede wszystkim, że w ciągu bardzo krótkiego czasu, np. w ciągu 1/10 części sekundy, ruch pociągu zmienia się tak mało, że możemy go uważać przez ten czas za jednostajny. Przypuśćmy, że w ciągu pierwszej dziesiątej części pierwszej sekundy, jaka upływa od chwili, o którą chodzi, pociąg przebywa 1.1 metra. Uważając ruch ten za jednostajny, otrzymamy prędkość jego, dzieląc przebytą drogę przez czas na nią zużyty, co w naszym przykładzie daje prędkość 11 metrów na sekundę. Te 11 metrów przebyłby więc nasz pociąg w ciągu sekundy, która następuje po obranej chwili, gdyby się był poruszał jednostajnie. A zatem według podanego wyżej określenia – 11 metrów jest prędkością pociągu w owej chwili.

Uznaliśmy sekundy za przedział czasu wystarczająco mały, by w nim można uważać bieg pociągu za jednostajny. W przypadku pociągu jest to ścisłość zupełnie wystarczająca. Gdyby nam wypadło określać prędkość w ruchu, którego nie można uważać za jednostajny nawet w przeciągu 1/10 sekundy, to moglibyśmy zamiast sekundy wziąć 1/100 sekundy i do niej zastosować nasze poprzednie rozumowanie. Gdyby i ten ułamek okazał się nie dość drobnym, można by wziąć 1/500 lub 1/1000.