Prędkość

Ruch ciała może odbywać się z większą lub mniejszą prędkością. Ciało, posiadające prędkość większą przebywa pewną oznaczoną drogę w czasie krótszym aniżeli ciało, posiadające prędkość mniejszą. Pociąg kurierski posiada większą prędkość aniżeli pociąg towarowy, przebywa bowiem odległość pomiędzy dwiema stacjami w czasie krótszym.

Piłka, trącona nogą, toczy się z początku prędko, zużywając zaledwie jakiś ułamek sekundy na przebycie łokcia; po niejakim czasie ta sama piłka posiada prędkość mniejszą, potrzebuje bowiem już kilku sekund na przebycie takiegoż łokcia drogi. Ciało, posiadające prędkość większą, przebywa w pewnym oznaczonym czasie drogę dłuższą aniżeli ciało, posiadające prędkość mniejszą. Pociąg kurierski przebywa w ciągu godziny drogę dłuższą aniżeli pociąg towarowy. Tocząc się prędko, piłka nasza przebywa w ciągu sekundy drogę dłuższą aniżeli tocząc się wolno.