Przedmioty naukowe w ogólności cz. 1

Jeżeli się przypatrzymy organizacji szkół wychowawczych wszystkich krajów i narodów kulturalnych, znajdujemy w nich mniej więcej te same przedmioty naukowe: języki (starożytne i nowożytne), religię, matematykę, fizykę, nauki przyrodnicze, historię, geografię i filozofię. W szczegółach spotykamy może małe różnice, a zwłaszcza co do języków nowożytnych, oraz co do t. zw. zręczności, jednakże nie zmieniają one istoty tego stosunku. Ta zgodność dowodzi, że kanon przedmiotów naukowych nie mógł się wyrobić zewnętrznie na mocy jakiegoś prawodawstwa, które, jako różniące się w poszczególnych rasach, krajach i państwach, musiałoby spowodować znaczniejsze odmiany, lecz ma wewnętrzne umotywowanie w przeszłości. Tak też jest w istocie. Ponieważ szkoły dają wykształcenie naukowe, dla tego wiedza uczona w tych szkołach musi być odbiciem naukowej kultury, która jest różną w poszczególnych wiekach, ale nie zna granic geograficznych i politycznych. Człowiek wykształcony, jakiego wydają szkoły, ma różne wykształcenie w różnych czasach, ale mniej więcej to samo w tym samym wieku. Polak wykształcony dwudziestego wieku odbija od Polaka osiemnastego wieku, ale nie odbija (a przynajmniej nie powinien i nie potrzebuje odbijać) od wykształconego Anglika, Francuza lub Niemca, jeżeli przeszedł ten sam stopień wykształcenia.