Przedmioty naukowe w ogólności cz. 10

Z powyższego, chociaż pobieżnego, zestawienia wynika, że program nauki wychowawczej jest bardzo obfity, powiedzmy zbyt obfity, ażeby mógł znaleźć wygodne pomieszczenie w ramach tejże nauki. Dodać jeszcze wypada, że tylko nieznaczna część wymienionych przedmiotów ma jakkolwiek zamknięty zakres; w większej części przedmiotów wiedza ciągle wzrasta, np. dzisiejsze starsze pokolenie nie potrzebowało się uczyć w nauce fizyki zastosowania elektryczności, którego uczyć się muszą pokolenia młodsze. Chociaż istnieją już od szeregu lat szkoły wychowawcze z szczegółowym celem i z szczegółowym dostosowaniem wiedzy, to jednak przeważa masa młodzieży kształci się dotąd w zakładach, uwzględniających całą kulturalną wiedzę. Zadaniem dydaktyki będzie w najbliższej przyszłości przeprowadzić rewizję tego stanu. Jeżeli się okaże, że koniecznym jest zatrzymanie w wychowawczym kształceniu całej kulturalnej wiedzy, trzeba będzie zastosować znaną zasadę senatu rzymskiego: dziel i panuj i poszczególne części wiedzy przydzielić poszczególnym typom kształcenia. Pewna kategoria ludzi wykształconych potrzebuje znajomości historycznego rozwoju naszej kultury od starożytności do dzisiejszych czasów.