Przedmioty naukowe w ogólności cz. 11

Inna kategoria to ludzie, którzy tej znajomości nie potrzebują, którzy się zajmują kulturą nowoczesną i pracują nad jej udoskonaleniem. Między te dwa typy ludzi wykształconych wypadnie podzielić całą kulturalną wiedzę, wymagając od obu stron gruntowności w tym, czego się uczą. Mieszane i kompromisowe typy, do których tworzenia w obecnych czasach panuje skłonność, są niepłodne i będą musiały ustąpić. Trzeci typ to niższe wykształcenie w obrębie drugiego typu, o szybszym przebiegu, dla ludzi, którzy z jakichkolwiek powodów nie mogą przejść wykształcenia pierwszych dwóch typów. Stosunek liczbowy w obrębie tych typów wykształcenia zapewne ułoży się tak, że najliczniejsze będą typy drugi i trzeci, a mniej liczny pierwszy.

Obok wykształcenia ściśle naukowego wymaga się jeszcze w naszych czasach pielęgnowania tzw. zręczności, jak kaligrafii, rysunków, stenografii, śpiewu, gimnastyki, a nawet początków najważniejszych rzemiosł, czyli slajdu. Nauka zręczności, stanowiąca miły dodatek wykształcenia ściśle naukowego, jest w szkołach polskich dotąd poniewieranym kopciuszkiem, pomimo że się jej przypisuje coraz więcej wpływu wychowawczego. W szkołach średnich galicyjskich nauka zręczności jest po większej części przedmiotem nadobowiązkowym.