Przedmioty naukowe w ogólności cz. 12

Słabą stronę technicznego wykształcenia stanowi u nas śpiew. Tłumaczymy ten objaw zwykle notoryczną nieśpiewnością narodu polskiego, ale może by właśnie przez intensywniejsze traktowanie śpiewu w wychowawczym wykształceniu udało się ten brak naszego duchowego życia wypełnić. Warto by zrobić próbę wychowania śpiewnej generacji, która by upodobanie w śpiewie przekazała następnym.

Gimnastyka, która w wielkim poszanowaniu była w starożytności, a zaniedbaną w kulturze wieków średnich, w naszych czasach przybiera coraz większe znaczenie. Dziś niema kraju, w którym by gimnastyka nie stanowiła ważnego czynnika wychowawczego. Internaty angielskie uprawiają ją od dawna przeważnie we formie zabaw i sportów, szwedzkie szkoły jako gimnastykę pokojową, francuskie jako gimnastykę wojskową przez tworzenie od czasu wojny francusko-niemieckiej z r. 1870/71 batalionów szkolnych, gimnastyka niemiecka ma kierunek atletyczny. W Niemczech rozbudził zapał dla gimnastyki Otto Jahn (1778 – 1852), uważany za ojca porozsiewanych gęsto po całym kraju towarzystw gimnastycznych.