Przedmioty naukowe w ogólności cz. 13

W Polsce gimnastyka jest w ogólności mało popularna.  Podczas gdy w Niemczech jest gimnastyka w szkołach przedmiotem obowiązkowym, od którego tylko bardzo mały procent uczniów jest uwolniony, w naszych szkołach jest przeważnie przedmiotem nadobowiązkowym, bardzo słabo odwiedzanym i stosunkowo licho udzielanym.

Zwłaszcza braknie nauce gimnastyki sprężystej karności, w której leży właśnie jej wychowawcza siła. Koniecznym warunkiem dobrej nauki gimnastycznej jest, żeby istniała sala gimnastyczna w budynku szkolnym, a nauki udzielał rzeczywisty członek grona nauczycielskiego.

Dla zatrudnienia młodzieży w czasie wolnym od nauki zaprowadzono w ostatnich latach wspólne zabawy, które wypierają coraz więcej atletyczną gimnastykę. Fizjolog włoski Mosso potępił wszelkie ćwiczenia gimnastyczne, przy których ciało znajduje się w nienaturalnych położeniach. Ojczyzną zabaw jest Anglia, gdzie były uprawiane od dawnego czasu. W środkowej Europie wprowadził i spopularyzował je pierwszy Eitner w Zgorzelicach na Śląsku pruskim, autor podręcznika o wspólnych zabawach młodzieży, wydanego w Lipsku w r. 1893.