Przedmioty naukowe w ogólności cz. 17

W rocznych szkolnych raportach czytamy trzy, cztery strony o krykiecie, a na końcu, zaledwie mimochodem, wspomina się o naukach. Doszli oni na końcu do tego, że człowiek, znany ze zręczności w krykiecie albo robieniu wiosłem, ma większe widoki być wybranym na członka parlamentu, niż ten, co młodość mozolnie przepędził nad prawem i ekonomią polityczną. To rozwijanie sił fizycznych kosztem sił umysłowych już wytworzyło generację o muskułach dziwnie wykształconych, lecz zaschłej mózgownicy, generację wspaniałych bestii – splendid animal – jak się wyrażają niektórzy autorzy angielscy. Lordowie i gubernatorowie, którzy wędrują po dalekich koloniach z kompanią krykietników i footbalników i dają przedstawienia publiczne (cyrki wędrowne, jak mówi Indianin), kompromitują wobec tutejszych ludzi powagę imienia angielskiego i wystawiają się na rodzaj pogardy. Jeżeli się to złe prędko nie zreformuje, upadek potęgi angielskiej przyprowadzi krykiet.

Niebezpieczeństwo, grożące wychowaniu angielskiemu ze strony sportów, zrozumiały też postępowe szkoły angielskie, które czuwają nad tym, aby ćwiczenia fizyczne pozostały zabawami, a nie przechodziły w sporty. Przedmioty naukowe, które wchodzą w zakres wykształcenia wychowawczego, są zarazem przedmiotem studiów w wydziale filozoficznym i teologicznym uniwersytetu. W dawnych czasach różnica między szkołami wychowawczymi a wydziałem filozoficznym, zwanym wydziałem artystów (ordo artistaruin), nie była tak znaczna.