Przedmioty naukowe w ogólności cz. 18

Uniwersytet był zmuszony obniżać czasem naukę, a nauczyciele szkół łacińskich mieli arystokratyczną dążność wyciągania nauki ku górze. Rozdział między szkołą a uniwersytetem dokonał się stosunkowo późno. W Austrii dopiero w r. 1848 wstępną część wykształcenia wydziału artystów oddano szkole średniej przez nałożenie jej dwóch lat nauki, a wyższą przydzielono wydziałowi filozoficznemu, który został zrównany z innymi wydziałami. Odtąd istnieje ściślejsza różnica między wiedzą uniwersytecką a szkolną. Uniwersytet uprawia naukę dla nauki, a więc wiedza uniwersytecka nie zna granic, szkolna musi doznać ograniczenia.

Tradycja pociągnęła linię graniczną między wiedzą szkolną a uniwersytecką. W niektórych przedmiotach, które są wytworem późniejszym, linia ta jeszcze nie jest dokładnie poprowadzona. Tyczy się to głównie geografii i nauk przyrodniczych. Określenie celu nauki wychowawczej w tych przedmiotach nie jest zresztą możliwe ze względów na ciągły postęp tych umiejętności. Ale z drugiej strony trzeba o tym pamiętać, że zbyt materialne i ekstensywne uczenie tych przedmiotów łatwo może wywołać przeciążenie przez przeładowanie pamięci szczegółami.