Przedmioty naukowe w ogólności cz. 19

Najpotrzebniejsze ogólne pojęcia z umiejętności dwóch innych wydziałów uniwersyteckich t. j. prawa i medycyny nauka wychowawcza także wciąga w swój zakres, łącząc je jako przygodne pouczenia z nauką historii, geografii i nauk przyrodniczych, lub przyczepiając je gdzie bądź. Od pewnego czasu odzywają się głosy, aby w miejsce dorywczych pouczeń z dziedziny prawa i medycyny zaprowadzić systematyczną naukę propedeutyki prawa i higieny, a nawet wymaga się pouczenia o życiu płciowym, jako też istnieją już wzory takiego pouczenia. Jest to kierunek dydaktyczny, żądający, aby to było przedmiotem nauki niedorosłych, co bezpośrednio w życiu jest potrzebne dla dorosłych. Nazywamy go utylitaryzmem albo amerykanizmem.

Hasło utylitaryzmu, na pierwszy rzut oka tak słuszne i sprawiedliwe, przy bliższym rozpatrzeniu okazuje się jako nieusprawiedliwione. Wszelka wiedza potrzebna do życia nie może być propagowana przez wychowawcze wykształcenie. Gdyby się przyjęło za zasadę, że wychowawcze wykształcenie powinno człowiekowi dać wszelką wiedzę potrzebną do życia, to brama dla utylitaryzmu byłaby na oścież otwarta.