Przedmioty naukowe w ogólności cz. 2

Wykształcenie człowieka wykształconego odpowiada więc kulturze wieku, w którym żyje. Kultura się zmienia, dlatego kanon przedmiotów naukowych także się zmienia. Zmienność ta jednakże dotyczy, jak dotychczas, więcej zakresu wiedzy, niż jej jakości, czyli kultura nasza ma tę właściwość, że, rozwijając się, niechętnie urania cośkolwiek ze zdobyczy przeszłości, za to chętnie przyjmuje nabytki nowe. Stąd pochodzi, że wykształcenie nowoczesnego człowieka wykształconego musi być obszerniejsze, musi się rozciągać na więcej przedmiotów, niż dawniej. Krasicki powiedział: „trzeba się uczyć, już minął wiek złoty”, a tę samą myśl wyraził Goethe słowami: „biada nam, że jesteśmy wnukami”. Jeżeli więc nam wnukom wobec wymagań nowoczesnej kultury jest w nauce ciasno i niewygodnie, to wolno nam się na to przeciążenie skarżyć i chwalić dawne czasy, w których wiedzy było daleko mniej i w których, wyuczywszy się jednego języka obcego, t. j. łacińskiego, można się było przebić przez świat, ale… trzeba nam się uczyć.