Przedmioty naukowe w ogólności cz. 21

Ogólne wiadomości z prawa i medycyny są zresztą wiedzą tego rodzaju, że budzą największy interes wtedy, kiedy są potrzebne t. j. znajdują równocześnie praktyczne zastosowanie. Człowiek bez wykształcenia ma nieraz bardzo dobre wiadomości prawnicze, a zyskał je nie z teoretycznego pouczenia, lecz ponieważ musiał często prowadzić procesy. Te same wiadomości nie znajdują oddźwięku w umysłach niedorosłych, póki nie są poparte praktyczną potrzebą. Doświadczenie uczy, że ściśle praktyczna wiedza po prostu nie czepia się młodego umysłu, ponieważ młodzież nie odczuwa odpowiedzialności za popełniony błąd. Nie można więc w tym upatrywać wielkiej zbrodni, że kształcąca się jednostka n. p. nie rozróżnia dokładnie władzy rządowej, krajowej i gminnej. Przyjdzie czas, że tego w mig się nauczy w praktyce życia. Przysłowie mówi, że komu Pan Bóg daje urząd, temu daje także rozum. Prosty człowiek, wybrany posłem, w kilka tygodni lepiej zrozumie ustrój państwowy, niż niedorosły, które mu by się go systematycznie wykładało.

Wszystkie przedmioty naukowe razem wzięte tworzą system. Każdy z nich ma nie tylko materialne, ale i formalne znaczenie, czyli uczy się go częścią, aby przez uczenie go uczeń pozyskał wiedzę, częścią, aby przez zajmowanie się wyobrażeniami naukowymi wykształcił swój umysł.

 

Comments

 1. Reklama:

  To Cię zainteresuje:

  bonsai pielęgnacja
  język niemiecki warszawa
  studia w anglii
  Biura wynajęcia w Warszawie
  biuro architektoniczne Kraków
  biuro księgowe łódź
  biuro księgowe opole
  biuro księgowe Rachunkowo
  biuro matrymonialne pomorskie
  biuro matrymonialne trójmiasto