Przedmioty naukowe w ogólności cz. 22

Z tego punktu widzenia byłoby bardzo ponętną rzeczą podzielić przedmioty na materialne i formalne, gdyby taki podział, ściśle biorąc, był możliwy. Właściwie bowiem każdego przedmiotu uczy się dlatego, że materialnie jest ważnym albo potrzebnym, ale każdy ma także swoją formalną siłę. Języka łacińskiego nie uczymy się tylko dlatego, aby go wyzyskać dla formalnego kształcenia, z którym to zdaniem często się można spotkać i wycisnąwszy z niego kształcącą siłę, wyrzucić go jak z zużytą cytrynę. Z drugiej strony nauka geografii daje jeszcze coś więcej niż pozytywną geograficzną wiedzę. Wszystkie przedmioty naukowe są materialnie i formalnie ważne. Co najwięcej można powiedzieć, że jedne z nich mają przeważnie materialną, a drugie przeważnie formalną doniosłość, ale i to określenie nie jest ścisłe. Zamiast o przeważnie materialnych przedmiotach mówi się także o przedmiotach realnych albo realiach, ponieważ przy nich głównie o rzecz się rozchodzi.

Francuzi rozróżniają także te dwie grupy przedmiotów, nazywając jelettres i Sciences. Niemcy mówią o studiach humanistycznych i realnych, nazywając je także z łacińska humaniora i realia. Pierwsze odnoszą się do człowieka, drugie do natury. Komeński rozróżniał w Wielkiej Dydaktyce przedmioty etyczne i fizyczne.