Przedmioty naukowe w ogólności cz. 23

Podług Herbarta w Zarysie pedagogicznych wykładów wyobrażenia umysłowe mają swe źródło albo w obcowaniu albo doświadczeniu. Obcowanie daje nam grupę przedmiotów, którą nazywa historyczną, z nią łączy naukę języków, która w jego systemie jest tylko czymś pomocniczym jako nauka znaków. Doświadczenie daje grupę przyrodniczą, z którą Herbart łączy naukę matematyki. Podobnie uczeń jego Ziller tworzy następujący podział. Wszelkie wyobrażenia, razem wzięte, przez to, że dochodzą do umysłu, wywołują w nas usposobienie. Usposobienie opiera się na wyobrażeniach pochodzących z obcowania albo doświadczenia, co odpowiada grupie historycznej i przyrodniczej Herbarta. Nauka języków i matematyki jest propedeutyką tych dwóch grup tj. nauka języków dla grupy historycznej, nauka matematyki dla grupy przyrodniczej.

Mamy więc szereg podziałów, które jednakże nie mogą nas w zupełności zadowolić, ponieważ uwzględniają przeważnie tylko jedną stronę przedmiotu. Dodać jeszcze wypada, że niektórzy realiom przeciwstawiają idealia. Podział Herbarta i Zillera jest także jednostronny, bo nie bierze dostatecznie w rachubę treści przedmiotów naukowych i ma w sobie coś sztucznego.