Przedmioty naukowe w ogólności cz. 26

O ile powaga filologii została uszczuplona, o tyle wzrósł pod upodobaniem nowszej kultury wpływ innych umiejętności. Zwrot ku idei narodowościowej, który wywołał prawie u wszystkich narodów w naszych czasach fatalny w skutkach szowinizm, podniósł znaczenie nauki języka ojczystego. Za tym poszło, że suma pracy, którą nowoczesne wykształcenie wkłada w naukę języka ojczystego jest bardzo znaczna. Ale zmieniły się także stosunki co do porozumienia międzynarodowego. Język łaciński przestał być pośrednikiem między narodami, natomiast przewaga polityczna Francji w Europie, która się zaczęła w siedemnastym wieku, spowodowała, że język francuski zajął w wykształceniu uprzywilejowane stanowisko. Panowanie jego trwało do drugiej połowy dziewiętnastego wieku. Skoro zeszedł z pola, zapanowała zupełna decentralizacja językowa, a każdy naród naukę języków nowożytnych urządził według swych szczegółowych potrzeb. Języki nowożytne, jako tzw. języki drugie, muszą się w szkole zadowolić ograniczonym celem, a zupełne opanowanie ich w mowie i piśmie pozostawia się prywatnym studiom. Bardzo niejasne stanowisko zajmuje w szkołach galicyjskich język niemiecki.