Przedmioty naukowe w ogólności cz. 27

Cel jego nauki jest prawie ten sam, co w szkołach niemieckich, ale to, co młodzież polska w jego nauce daje i dać może, jest znacznie słabsze. Tematy wypracowań niemieckich są bardzo szumne, ale wypracowania same nieraz prawie niemożliwe do poprawienia. Słowem język niemiecki jest dla młodzieży polskiej językiem drugim, a traktuje się go nieomal jako język ojczysty. Cel jego nauki wypadałoby znacznie obniżyć, a tym samem naukę wzmocnić.

Postępy umiejętności historycznej odbiły się także na wykształceniu młodzieży. Historii uczy się obecnie młodzież daleko więcej, niż dawniej. Ale przy tym przedmiocie dydaktyka musi postępować oględnie, ponieważ wiedza historyczna jest bądź co bądź przypadkową i z tego powodu wymaga więcej pamięciowego utrwalenia, niż inne przedmioty.

W końcu musiała wychowawcza nauka otworzyć drzwi także dla najmłodszych umiejętności t. j. geografii i nauk przyrodniczych. Te dwa przedmioty, które w samym końcu weszły w kanon nauki, okazują bardzo wielką ruchliwość i chciałyby w przekonaniu, że do nich należy przyszłość, zdobyć sobie najobszerniejsze panowanie. Ponieważ ich rozwój jeszcze nie skończony, granice ich jako umiejętności szkolnych jeszcze dotąd jasno nie są oznaczone.