Przedmioty naukowe w ogólności cz. 28

angielski dla firmOkreślenie zaś to nie może wyjść od nich samych, bo nie można się po nich spodziewać spokojnej rozwagi w tym względzie, lecz od dydaktyki. Spytajmy się uczonego geografa lub przyrodnika, w jaki sposób z umiejętności geograficznej lub przyrodniczej wypada przykroić umiejętność szkolną, z pewnością wymagania postawi tak wysokie, że urzeczywistnienie ich będzie niemożliwe. Zapomina bowiem zawodowy uczony, jeżeli mu braknie poglądu na całość pracy dydaktycznej, że wiedza, którą daje wychowawcza nauka, nie może być ostatecznym jej wyrazem, lecz trzeba zostawić miejsce dla własnego kształcenia, dla dalszych samodzielnych studiów w wieku dojrzałym. Interes dla zagadnień przyrodniczych można w szkole wywołać kosztem umiarkowanego wysiłku ze strony młodzieży.

Że dydaktyka ma prawo dobierać przedmioty nauki i określać ich granice, to można wydedukować z potrzeby utrzymania pewnej równowagi w wychowawczym wykształceniu. W nauce uniwersyteckiej wzgląd na równowagę nie istnieje. W nauce wychowawczej, która obejmuje osiem do dziewięciu przedmiotów, zaniedbanie równowagi może doprowadzić do stałego niedomagania. Równowaga dotyczy doboru wiedzy pod względem ilości i jakości. Ilość wiedzy powinna być w takich rozmiarach wyznaczoną, aby nauczyciel udzielając i uczniowie przyjmując swobodnie mogli ją opanować, nie popadając w płytkość i powierzchowność.