Przedmioty naukowe w ogólności cz. 3

Ciasnota, która powstaje przez nagromadzenie przedmiotów i materiałów naukowych, zwiększa się przez wymaganie, że nauka ma nie tylko dawać materialną  wiedzę, ale że ma także kształcić formalnie. Aby móc oddziaływać na formalne wykształcenie młodzieży, nauka nie powinna być ograniczoną czasem, bo formalne kształcenie potrzebuje daleko więcej czasu, niż materialne. Wyrabianie poglądu, pamięci, wyobraźni i logicznego myślenia wymaga swobodnego postępowania dydaktycznego, niekrępowanego żadnymi względami ubocznymi. Nauka formalna nie może być szybkim przelatywaniem przez pole, nie zostawiającym po sobie śladu, bo zostawienie śladów w umysłach jest właśnie jej celem. W szkolnictwie niektórych krajów, n. p. w Austrii, swoboda co do czasu panuje w wykształceniu niższym, pospolitym, za to przykre ograniczenie odczuwa się w wykształceniu średnim, trwającym tylko osiem (albo nawet siedem) lat, przy zatrzymaniu wszystkich przedmiotów, uczonych w daleko dłuższym czasie w szkołach innych krajów. Stąd pochodzi, że nauczyciel austriackiej szkoły średniej ciągle się spieszy, w postępowaniu dydaktycznym musi zawierać z sumieniem swoim ciągłe kompromisy i przerywać nieraz swą pracę, pomimo że czuje, że właściwie nie powinien tego jeszcze robić.