Przedmioty naukowe w ogólności cz. 6

Nauka języka łacińskiego i greckiego stanowi obecnie najoporniejszy punkt w wykształceniu w całej Europie, nie wyłączając kraju tak konserwatywnego, jak Anglia. Pewniejszym jest istnienie łaciny, jako historycznie nam bliższej, za to język grecki jest poważnie zagrożony. W niektórych krajach, na razie takich, które nie przodują w kulturalnym rozwoju, język grecki z wykształcenia został usunięty. Jak dawniej nie można było sobie wyobrazić wykształcenia wyższego bez znajomości filologii, tak że nawet na stanowisko kancelistów wymagano znajomości języka łacińskiego, tak obecnie utrwala się coraz więcej przekonanie, że wyższe kształcenie na klasycznej filologii jest dla ogółu młodzieży zbytkiem, niepotrzebnym ze względu na społeczeństwo i kształcące się jednostki.

Z zamieraniem interesu dla filologii stał się ważnym czynnikiem wykształcenia język ojczysty, który aż do dziewiętnastego wieku zupełnie zaniedbywano. Stało się to pod działaniem coraz więcej budzącego się nacjonalizmu, który osłabił interes dla więcej kosmopolitycznej i międzynarodowej filologii. Nauka języka ojczystego była dawniej kopciuszkiem wyższego wykształcenia. Jeszcze w nie tak bardzo odległej przeszłości miało się to wrażenie, że nauczyciele sami, uczący języka ojczystego, nie wiedzieli, co z tym fantem robić.