Przedmioty naukowe w ogólności cz. 7

Nauka jego wegetowała w cieniu nauki filologicznej, posuwając się korytem metody, wyżłobionym przez naukę języków starożytnych. Ale stanowisko jego zmieniło się radykalnie w naszych czasach. Język ojczysty jest dzisiaj otoczony szczególniejszą pieczą. Z przyjemnością zaznaczyć należy, że szkoły polskie zastosowały się szybko do tej potrzeby czasu i obecnie nauka języka polskiego robi w nich coraz większe postępy. Zrozumiano, że zadaniem tej nauki musi być wywołanie giętkości w przerabianiu danych szeregów wyobrażeń. Tym sposobem wysunęły się naprzód pogłębiająca lektura i wypracowania. Skutki tej nauki są w niektórych polskich szkołach bardzo widoczne.

Równocześnie weszły do kanonu przedmiotów naukowych języki obce nowożytne, przeważnie podług lokalnych potrzeb. Wiele okoliczności złożyło się na to, że w wykształceniu nowoczesnego człowieka wzrosła niepomiernie wartość tych języków. Prawie można powiedzieć, że wykształcenie ocenia się podług ilości znanych człowiekowi języków. Rozchodzi się tu głównie o języki narodów zachodnich, przodujących w nowożytnej kulturze, a więc angielski, francuski i niemiecki. Do wykształcenia wychowawczego nauka nowożytnych języków może wejść tylko w ograniczonych rozmiarach. Szkoły pospolite uczą zwykle tylko języka ojczystego, w społeczeństwach dwujęzycznych często także drugiego języka krajowego.