Przedmioty naukowe w ogólności cz. 9

Ogromny postęp i to przeważnie w ostatnich czasach, zrobiły nauki przyrodnicze. Jest to najmłodszy wiekiem przedmiot, dotąd jeszcze wojujący tj. starający się o wywalczenie sobie stanowiska. Dydaktyka jeszcze nie wyrobiła sobie jasnego poglądu na to, ile z wiadomości przyrodniczych trzeba uwzględnić w wykształceniu wychowawczym, a zwłaszcza w nauce, która ma dać zrozumienie objawów przyrodniczych, ale nie może dać obszerniejszej wiedzy przyrodniczej. Nie wypowiedziano też dotąd jeszcze ostatniego słowa co do sposobu, w jaki nauki przyrodnicze w szkole powinny być udzielane.

Matematyka jest może najstarszym przedmiotem w systemie nauk, zawsze cenionym i co do rozmiarów dość równo traktowanym.

Filozofia straciła na wziętości w stosunku do dawniejszych czasów. Uchodziła dawniej za najprzedniejszą wiedzę, za koronę całego wykształcenia. Przeto filozofią nazywano dawniej w szkołach najwyższy stopień nauki. Obecnie istnieje jeszcze w wykształceniu wychowawczym jako propedeutyka filozoficzna.

W Prusach w r. 1892 zupełnie została usuniętą ze szkoły, natomiast polecono doprowadzać do świadomości uczniów najprostsze psychologiczne i logiczne zjawiska przy sposobności lektury. Jednakże łatwo być może, że ogólne zainteresowanie się zagadnieniami filozoficznymi, które wystąpiło w ostatnich latach, wprowadzi filozofię na powrót do ogólnego wykształcenia. Prawdopodobnie wypadnie wtedy uwzględnić także historię filozofii.