Spoczynek i ruch cz. 1

Powiadamy, że jedno ciało jest w spoczynku względem drugiego ciała, jeżeli nie zmienia ono swego położenia względem tego drugiego ciała.

Armata przytwierdzona do pokładu płynącego statku, jest w spoczynku względem tego statku, chociaż porusza się wraz z nim względom powierzchni wody, a mówiąc ogólniej względem ziemi. Statek, stojąc na kotwicy, znajduje się w spoczynku względem ziemi, nie porusza się względem gwiazd, albowiem bierze udział zarówno w obrocie wirowym kuli ziemskiej dokoła osi. Jak i w obiegu jej dokoła słońca.

Wtedy tylko jesteśmy świadomi ruchu pewnego ciała, jeżeli mamy możność porównywania jego kolejnych położeń z  położeniami jakiegoś innego ciała, nie biorącego udziału w danym ruchu. W przeciwnym razie ruch nie dochodzi wcale do naszej świadomości. Tak np. na płynącym okręcie lub w wagonie spokojnie biegnącego pociągu, mamy wrażenie zupełnego spoczynku, dopóki nie skierujemy oczu naszych na przedmioty, nie biorące udziału w ruchu wagonu lub okrętu. A i wtedy jeszcze ulegamy rozmaitym złudzeniom, albowiem, chociaż wiemy dobrze, jak jest w rzeczywistości, to jednak często wydaje nam się, że to my stoimy, a natomiast biegną brzegi, pola, lasy.