Spoczynek i ruch cz. 2

Nie czujemy wcale obrotu ziemi, chociaż mamy przed oczami ciała, nie biorące udziału w tym obrocie, jak słońce i gwiazdy, i zawsze skłonniejsi jesteśmy do przypuszczenia, że to gwiazdy są w ruchu, a ziemia w spoczynku. Albo znowu przeciwnie, patrząc z mostu na płynącą wodę, doznajemy uczucia, jak gdybyśmy sami płynęli wraz z mostem.

Przenieśmy się myślą, na jeden z tych olbrzymich parowców, które utrzymują komunikację pomiędzy Europą i Ameryką, i wyobraźmy sobie na nim jedną z sal, a w niej pasażerów, grających np. w bilard. Jeżeli statek płynie nie kręcąc się i bez wstrząśnień, to wszystkie ruchy kul bilardowych będą się odbywały w taki sam zupełnie sposób, w jaki odbywałyby się, gdyby dana sala bilardowa znajdowała się na lądzie stałym – kule będą miały takie samo prędkości, takie samo kierunki, będą wymagały takich samych wysiłków ze strony graczów. Jednym słowem, ruchy bil względom stołu bilardowego nie zależą zupełnie od ruchu statku względem wody, tak, iż przy opisywaniu partii bilardu, rozegranej w kajucie statku, nie potrzebujemy wcale zajmować się ruchem samego statku. Całkiem podobnie, ponieważ, ruch ziemi względem gwiazd, nie wywiera żadnego wpływu na ogromną większość ruchów, odbywających się względem ziemi, przeto przy badaniu tych ostatnich zazwyczaj nie bierzemy pod uwagę ruchu ziemi samej i powiadamy, że ciało jest w spoczynku, jeżeli jest w spoczynku względem ziemi, i że ciało jest w ruchu, jeżeli zmienia swe położenie względem ziemi.