Szkoła pracy cz. 1

W czasach obecnych odbywa się we wszystkich krajach kultury europejskiej w dziedzinie szkolnictwa ważna ewolucja, od której można oczekiwać całkowitego przekształcenia szkoły i metod wychowania.

Ewolucję tę scharakteryzujemy krótko i jasno, mówiąc, że polega ona na zmianie ideału wychowawczego. Każda szkoła, posiada pewien ideał wychowawczy. Ucieleśnieniem tego ideału byłby człowiek, posiadający pewne określone właściwości umysłowe, moralne i fizyczne. Szkoła dąży do tego, aby swych wychowańców możliwie do ideału takiego zbliżyć. Ideał wychowawczy nie jest zazwyczaj ściśle określony w żadnym dokumencie, można jednak zawsze go wyczuć z programów, metod nauczania, a wreszcie z wyobrażeń i poglądów nauczycieli i wychowawców. Ideałem wychowawczym szkoły dotychczasowej był człowiek, który dużo wie czyli erudyta. Słowa te uwydatniają jedynie rys zasadniczy, najbardziej rzucający się w oczy ideału szkoły dzisiejszej, a przy tym dotyczą tylko jednej strony, mianowicie strony intelektualnej, a nie dotyczą wcale właściwości moralnych. Wszechstronna charakterystyka wymagałaby dłuższego opisu; pominiemy ją całkowicie, gdyż powyższa krótka definicja pozwala w dostatecznej mierze wyświetlić przeciwieństwo pomiędzy stanem obecnym a dążeniami nowoczesnymi.