Szkoła pracy cz. 4

Ewolucja ta daje się także uzasadnić z punktu widzenia pedagogicznego. Fizyczna i umysłowa organizacja człowieka powstała w walce o byt. Umysł ludzki rozwinął się, gdyż był on użyteczny do pokonywania przeszkód, do ujarzmienia natury, gdyż nadawał on celowy kierunek działalności człowieka. Posiadamy go więc po to, aby posługiwać się nim w naszych cz3mnościach, w pracą w postępkach, a nie po to, aby tworzyć w nim skład ciekaw3’ch wiadomości. Dlatego też jest na świecie stosunkowo bardzo niewielu łudzi, którzy dążą do zdobycia wiedzy- dla niej samej, z prostej ciekawości. Są to wyjątkowe organizacje umysłowe, osiągające pełnię rozwoju tylko w szczególnie sprzyjających warunkach. Ogromna większość ludzi ceni wiedzę tylko o tyle, o ile może się nią posługiwać w różnorodnych zadaniach życiowych.

Zwłaszcza dziecko jest zupełnie niezdolne do zaciekawienia bezinteresownego. Dziecko kilkoletnie jest to istota ogromnie czynna. Jest ono wciąż czymś zajęte. Buduje dom z kart, urządza ogrody na piasku, rysuje, powozi i t. d. interesują je tylko te rzeczy, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi czynnościami.